گروه آموزشی وصال شامل مدارس آموزش از راه دور وصال و مرکز مهارت آموزی وصال نیکان البرز و وصال مبتکر البرز و همچنین آموزشگاه علمی وصال دانش می باشد. این گروه جهت هدایت بازماندگان از تحصیل به سمت دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش و دریافت مدرک مهارتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح استان البرز می باشد.

این موسسه طی سنوات گذشته با اخذ مجوز از ارگان های دولتی توانسته خدمات خود را در بخش های گوناگون ارائه دهد.