قابل توجه مهارت جویان گرامی: کانال آپارات آموزشگاه وصال به آدرس  https://www.aparat.com/Vahid.sadeghian/playlists   راه اندازی گردید.

از این پس می توانید آموزش های مجازی مهارت ها را از طریق این کانال با کیفیت های تصویری مختلف (بسته به سرعت اینترنت) و قابلیت دانلود فیلم های آموزشی با تعرفه مصرف اینترنت داخلی پیگیری نمایند.

لطفاً جهت اطلاع از آخرین آموزش ها کانال آموزشگاه را دنبال کنید.