به گزارش روابط عمومی دفتر آموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی وهنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، محمد تقی شریفی قادری مدیرکل این دفتراعلام کرد : روز جمعه ١٦ بهمن رأس ساعت ١٠ صبح آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش فرهنگ و هنر در سراسر کشور به طور همزمان برگزار می شود.